Quang cao giua trang

Hệ sinh thái Đấu Thầu gửi công văn tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phản hồi về việc từ chối duyệt hồ sơ website thương mại điện tử bán hàng

Thứ hai - 25/03/2024 00:43
Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu gửi công văn đề nghị Cục Thương mại Điện tử & Kinh tế số phê duyệt hồ sơ thông báo trang TMĐT bán hàng cho website www.dauthau.asia đồng thời cung cấp tới chúng tôi bản scan hoặc bản chụp văn bản của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư để chúng tôi có cơ sở làm việc với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia.
Toàn văn công văn như sau:

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương

Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu hiện là đơn vị vận hành và phát triển phần mềm DauThau.info. Đây là hệ thống phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp phân tích thông tin mời thầu chuyên nghiệp, được chúng tôi giới thiệu trên website www.dauthau.asia, đồng thời cũng là trang thông tin điện tử chuyên ngành cho doanh nghiệp.

Ngày 29/02/2024 vừa qua, chúng tôi có làm thủ tục thông báo trang thương mại điện tử bán hàng cho website www.dauthau.asia (lần thứ 13) trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn). Tuy nhiên, hồ sơ của chúng tôi tiếp tục bị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS) từ chối với lý do phần mềm DauThau.info của chúng tôi chưa được phép khai thác thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Nguyên văn như sau:
“Căn cứ Thông tin của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (Trung tâm) - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư: 
- Trung tâm chưa cho phép bất kỳ đơn vị nào khai thác thông tin trên Hệ thống cho mục đích thương mại. 
- Việc tự ý truy cập, quét dữ liệu của Hệ thống để sử dụng, thu lợi khi chưa được sự chấp thuận của Trung tâm là vi phạm Khoản 6 Điều 5 và Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. Đồng thời, việc truy cập, quét dữ liệu trái phép làm ảnh hưởng đến hiệu năng của Hệ thống, có thể dẫn đến làm chậm, gián đoạn khả năng tiếp cận thông tin của các nhà thầu tham gia Hệ thống, gây đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức. 
Do vậy, Cục TMĐT và KTS - Bộ Công Thương yêu cầu quý Công ty có biện pháp khắc phục ngay, nghiêm túc thực hiện. Trong trường hợp quý vị được Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia cho phép khai thác thông tin đề nghị quý vị scan và gửi văn bản thỏa thuận giữa 2 bên lên phần file đính kèm”
Chúng tôi xin phản hồi từng nội dung như sau:

1. Về việc Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số căn cứ Thông tin của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (Trung tâm) - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư để từ chối duyệt hồ sơ của chúng tôi, Quý Cục vui lòng cho chúng tôi văn bản nào của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia được sử dụng làm căn cứ từ chối duyệt hồ sơ để chúng tôi nắm được thông tin chi tiết hơn.

2. Theo căn cứ từ Cục TMĐT&KTS, về việc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia chưa cho phép bất kỳ đơn vị nào khai thác thông tin trên Hệ thống cho mục đích thương mại, trước hết xin khẳng định lại: DauThau.info là hệ thống phần mềm, Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu bán phần mềm, chúng tôi hiện chưa/ không thương mại các thông tin/ dữ liệu thầu. Chúng tôi đã thông báo rõ về việc này trong điều khoản sử dụng và cam kết dịch vụ khi khách hàng mua phần mềm rằng chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về phần mềm, không chịu trách nhiệm về dữ liệu.

Cụ thể, tại Điều 1. Thu thập dữ liệu thầu trong Tuyên bố bản quyền, chúng tôi đã có cam kết rõ với khách hàng như sau: 
“Việc thu thập dữ liệu thầu được Phần mềm nhập dữ liệu thầu tự động cài đặt trên máy tính nhập liệu đảm nhận. Nguồn dữ liệu về thông tin thầu và các dữ liệu có liên quan được thu thập từ nguồn dữ liệu công khai, hợp pháp và đã được kiểm duyệt của chính phủ và các cơ quan nhà nước, dựa trên sự cho phép theo điều 10, điều 17, điểm a khoản 1 điều 18 Luật tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ 01/07/2018). Chi tiết như sau:
  • Điều 10 Luật tiếp cận thông tin quy định cách thức tiếp cận thông tin: “Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: 1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai; 2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin."

  • Điều 17 Luật tiếp cận thông tin quy định Thông tin phải được công khai bao gồm các thông tin được công khai rộng rãi trong đó có các thông tin bắt buộc phải công khai (Khoản 1) và các thông tin mà cơ quan nhà nước chủ động công khai (Khoản 2).

  • Khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin quy định Các hình thức công khai thông tin trong đó có việc: “Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước” (Điểm a)

Các nguồn dữ liệu công khai mà hệ thống phần mềm của trung tâm thông tin DauThau.INFO đã tiếp cận và khai thác:

  • Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) công khai theo quy định tại khoản 1 điều 51 Luật đấu thầu 2023.

  • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.gov.vn công khai theo quy định tại điều 28 và điều 32 của Luật doanh nghiệp 2020

  • Dữ liệu về thuế của doanh nghiệp được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn ... và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác.”

Tại Điều 2. Bản quyền dữ liệu & giấy phép sử dụng, chúng tôi cũng đã nêu rõ:

“Bản quyền dữ liệu thầu (bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như: thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chọn nhà thầu, thông báo mời sơ tuyển...) thuộc về Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (Bộ kế hoạch và đầu tư) và các đơn vị liên quan. Chúng tôi (Cơ quan chủ quản của DauThau.info) không giữ bản quyền các nội dung này nhưng được quyền tiếp cận, khai thác (sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng trực tiếp hoặc sử dụng vào sản phẩm thương mại và phi thương mại của mình) theo các quy định pháp luật được mô tả trong điều 1 ở trên.”.

3. Theo căn cứ từ Cục TMĐT&KTS, việc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia cho rằng chúng tôi tự ý truy cập, quét dữ liệu của Hệ thống để sử dụng, thu lợi khi chưa được sự chấp thuận của Trung tâm là vi phạm Khoản 6 Điều 5 và Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, chúng tôi thấy rằng viện dẫn căn cứ là không chính xác. Cụ thể như sau:

Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định:

“Dữ liệu của cơ quan nhà nước chia sẻ cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc sau:
a) Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 
b) Các trường hợp ngoài quy định tại điểm a khoản này, dữ liệu của cơ quan nhà nước được chia sẻ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các quy định của pháp luật hiện hành.”

Chúng tôi thấy rằng chúng tôi không vi phạm gì quy định này bởi vì việc truy cập và tiếp cận dữ liệu của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo Luật tiếp cận thông tin như đã trả lời ở phía trên. Nghị định dù hiểu như thế nào thì cũng không thể trái luật. 

Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ như sau:
“Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước: là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. Trong Nghị định này, dữ liệu mở được hiểu là dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.” 
Chúng tôi chưa rõ căn cứ này của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia có phải muốn khẳng định rằng dữ liệu đấu thầu là “dữ liệu mở” hay không? Đề nghị quý Cục làm rõ! Vì nếu là dữ liệu mở thì không có chuyện cấp phép mới được truy cập, khai thác, sử dụng!

4. Theo căn cứ từ Cục TMĐT&KTS, việc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia cho rằng truy cập, quét dữ liệu trái phép làm ảnh hưởng đến hiệu năng của Hệ thống, có thể dẫn đến làm chậm, gián đoạn khả năng tiếp cận thông tin của các nhà thầu tham gia Hệ thống, gây đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức, chúng tôi xin khẳng định rằng phần mềm DauThau.info không gây ảnh hưởng, làm gián đoạn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu đang làm là đúng quy định và hoàn toàn hợp pháp (theo những căn cứ đã chỉ ra ở phản hồi số 2 bên trên), chúng tôi chưa thấy phần mềm của chúng tôi trái phép bất cứ quy định nào của nhà nước.

Như đã nêu ở phản hồi số 2, việc thu thập dữ liệu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được đội ngũ chuyên viên số hóa của chúng tôi tổng hợp trên máy tính của mỗi chuyên viên, đây là thao tác được thực hiện thủ công bởi con người với sự hỗ trợ của phần mềm, sau đó dữ liệu mới được đưa vào Phần mềm DauThau.info và người dùng sẽ sử dụng phần mềm để phân tích tùy theo mục đích sử dụng của mỗi đơn vị. 

Theo công văn số 2261/BKHĐT-QLĐT ngày 20/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi được yêu cầu chấm dứt việc quét dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và khi tiếp cận, đăng tải thông tin về đấu thầu trên trang thông tin điện tử của chúng tôi phải tuân thủ quy định của pháp luật. Ngay tại thời điểm đó, chúng tôi đã ngừng việc quét dữ liệu tự động theo yêu cầu (chuyển sang phương án thủ công như trên) và duy trì cho đến nay (xem tại đây). Việc tiếp cận và đăng tải thông tin về đấu thầu cũng được chúng tôi thực hiện đúng theo quy định pháp luật, như đã nêu ở phản hồi số 2 bên trên. Do vậy, chúng tôi không cần phải xin phép Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia để khai thác thông tin như trong lý do từ chối hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng mà Cục TMĐT&KTS gửi phản hồi.

Như vậy, Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu gửi công văn này đề nghị Cục Thương mại Điện tử & Kinh tế số phê duyệt hồ sơ thông báo trang TMĐT bán hàng cho website www.dauthau.asia đồng thời cung cấp tới chúng tôi bản scan hoặc bản chụp văn bản của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư để chúng tôi có cơ sở làm việc với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia về các vấn đề nêu trên.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu

  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Người phụ trách: Mr. Phạm Đức Tiến (CEO)
  • Số điện thoại: 0981.826.394
Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Tác giả: Ban biên tập

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC huong dan su dung dauthau.info
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây